Những vấn đề về triển khai CRM cho doanh nghiệp hiện nay

Những vấn đề về triển khai CRM cho doanh nghiệp hiện nay

Hình thức và yêu cầu hệ thống khi triển khai CRM cho doanh nghiệp

Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về các hình thức triển khai cũng như yêu cầu hệ thống khi triển khai CRM, SmartOSC DX xin được giới thiệu bài viết này đến các bạn.

Có 2 hình thức sử dụng để khách hàng lựa chọn CRM là Online hoặc Offline.

1. Online : Sử dụng qua Internet

Server cài CRM có thể đặt ở công ty khách hàng hoặc mua, thuê từ Hosting Provider Các máy clients chỉ cần có Internet là có thể sử dụng phần mềm

2. Offline : Sử dụng qua kết nối mạng LAN (cục bộ)

Server cài CRM có thể đặt ở cty hoặc từng chi nhánh Các máy chỉ sử dụng được CRM khi có kết nối mạng LAN tới máy chủ cài đặt CRM

Chúng tôi sẽ cung cấp các yêu cầu về hệ thống qua bản báo giá gửi quý công ty ngay sau khi chốt được yêu cầu triển khai CRM.

Nguồn bài viết: Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng

Related Posts:  TÌm hiểu chi tiết cấu trúc hệ thống phần mềm CRM gồm những gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *