Khám Phá Các Doanh Nghiệp Việt Chuyển Đổi Số Như Thế Nào Để Tồn Tại

Khám Phá Các Doanh Nghiệp Việt Chuyển Đổi Số Như Thế Nào Để Tồn Tại

Chuyển đổi số là điều cấp thiết đối với tất cả các doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Thông điệp đó được sử dụng thường xuyên trên mọi bài phát biểu quan trọng, mọi cuộc thảo luận, các bài báo hoặc nghiên cứu liên quan đến cách các doanh nghiệp thích […]

Chuyển Đổi Số Là Chuyển Từ Phòng Thủ Sang Tấn Công

Chuyển Đổi Số Là Chuyển Từ Phòng Thủ Sang Tấn Công

Covid 19 đã đẩy nền kinh tế thế giới từ tăng trưởng đến suy thoái. Virus đã đẩy hầu hết các doanh nghiệp sang chế độ phòng thủ nhưng rồi cũng giống như chiến lược Vaccine tại nhiều quốc gia, chúng ta cần chuẩn bị cho chiến lược từ phòng thủ sang tấn công bằng […]

Nhìn Lại Covid 19 Đã Thúc Đẩy Dịch Vụ Chuyển Đổi Số Nào Trong Năm Nay?

Nhìn Lại Covid 19 Đã Thúc Đẩy Dịch Vụ Chuyển Đổi Số Nào Trong Năm Nay?

Báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy, vào năm 2016 có đến 54% dân số thế giới sống trong các đô thị. Với tốc độ đô thị nhanh chóng trên toàn thế giới, Việt Nam cũng nằm trong quá trình đô thị hóa nóng trong 2 thập kỷ ở những thành phố lớn. Ở […]